Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-09-20: DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir Kaimo reikalų komitetas

2022 m. rugsėjo 23 d. (penktadienį) 13.30  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-92 „ Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių  tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  4. Dėl Tauragės miesto darnaus judumo veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo.
  5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
  6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
  8. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – patalpų Tauragėje, Prezidento g. 27, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ajai rinktinei.
  9. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                        G. Stulginskienė

Posėdžio data: 2022 m. rugsėjo 23 d. (penktadienį) 13.30  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu
Scroll to Top