Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-09-01: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos bendrojo Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Bendrieji komitetai

2022 m. rugsėjo 6 d. (antradienį) 9.00  val.  kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis. Posėdis vyks Didžiojoje salėje.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
  2. Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
Posėdžio data: 2022 m. rugsėjo 6 d. (antradienį) 9.00  val. 
Posėdžio vieta: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje
Scroll to Top