Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-23: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2022 m. rugpjūčio 26 d. (penktadienį)  10 val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.
Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. (TSP-239) Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 2. (TSP-236) Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-234) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-232) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kelio tarp Dvaro g. ir Malūno g. Ringių kaime Tauragės rajono  savivaldybėje  kapitalinis remontas“. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-246) Dėl UAB ,,Jupiter Bach Lietuva“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-251) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen., Butkelių k. gatvei. (Pranešėjas Nerijus Urbutis, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistas)
 7. (TSP-238) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 8. (TSP-244) Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-240) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-245) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-256) Dėl visuomenei būtinų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir  įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-257) Dėl  Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-341 „Dėl pritarimo Tauragės miesto darnaus  judumo plano parengimui ir komiteto sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-258) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio tinklų įrengimas ir vandens gerinimo įrenginių statyba Šakviečio kaime Tauragės rajone“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-237) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-250) Dėl savivaldybės buto pardavimo V. Š. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-247) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-248) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-243) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-235) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais Tauragės miesto vietos veiklos grupei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-249) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-242) Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė  G. Stulginskienė

 

Scroll to Top