Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-23: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2022 m. rugpjūčio mėn. 25 d. (ketvirtadienį) 13.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl savivaldybės atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą.
  2. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  3. Dėl pritarimo Tauragės miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-46 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022-2023 mokslo metams nustatymo” pakeitimo.
  5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo.
  6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  7. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                         Rima Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2022 m. rugpjūčio mėn. 25 d. (ketvirtadienį) 13.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu
Scroll to Top