Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-23: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Kontrolės komitetas

2022 m. rugpjūčio 29 d. (pirmadienį)  8.30 val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis. Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos „Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų  finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo  vertinimas“ aptarimo. (Pranešėja –  Savivaldybės kontrolierė Kostė Čiapienė).
  2. Kiti klausimai.

 

Komiteto    pirmininkas                                                                 Darius  Petrošius

Posėdžio data: 2022 m. rugpjūčio 29 d. (pirmadienį)  8.30 val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu
Scroll to Top