Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-22: Dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų komitetas

2022 m. rugpjūčio mėn. 25 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. 1-146 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios.
  3. Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
  4. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės Šeimos gerovės centre nustatymo.
  5. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
  6. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                          J. Skrodenienė

Posėdžio data: 2022 m. rugpjūčio mėn. 25 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu
Scroll to Top