Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-06-30: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2022 m. birželio 30 d. (ketvirtadienį) 13.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ:

  1. (TSP-214) Dėl pritarimo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose esančių paminklų demontavimui.
  2. (TSP-206) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-120 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  3. (TSP-203) Dėl suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo organizatoriaus skyrimo.
  4. (TSP-202) Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro nuostatų patvirtinimo.
  5. (TSP-204) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-100 ,,Dėl maksimalaus vaikų skaičiaus nustatymo Tauragės rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse“ pakeitimo.
  6. (TSP-201) Dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigimo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
  7. (TSP-205) Dėl maitinimo paslaugos kainos nustatymo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ darbuotojams.
  8. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė R. Bandzinaitė-Latožienė

 

Scroll to Top