Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-06-30: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2022 m. birželio mėn. 30 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ:

  1. (TSP-195) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą.
  2. (TSP-196) Dėl finansinės paramos skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojų rezidentūros studijų kainos apmokėjimui.
  3. (TSP-197) Dėl trumpalaikės socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centre kainų patvirtinimo.
  4. (TSP-198) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-421 „Dėl paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms, auginančioms keturis ir daugiau vaikų, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  5. (TSP-199) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-288 „Dėl globos centro, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir šeimynos dalyvio veiklos finansavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  6. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė  J. Skrodenienė

Scroll to Top