Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-05-20: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2022 m. gegužės 20 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos 401 kabinete.

DARBOTVARKĖ:

 1. (TSP-192) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos  2022 m. vasario  23 d.  sprendimo Nr.1-48 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinto“ pakeitimo.
 2. (TSP-193) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos  2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-91 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės  susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. (TSP-188) Dėl kapinių priežiūros taisyklių patvirtinimo.
 4. (TSP-176) Dėl pritarimo UAB „Tauragės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. (TSP-175) Dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų 2021 metų veiklos ataskaitai.
 6. (TSP-173) Dėl pritarimo UAB „Dunokai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 7. (TSP-172) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio 2021 metų veiklos ataskaitai.
 8. (TSP-171) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitai.
 9. (TSP-174) Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono  atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 10. (TSP-181) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. (TSP-180) Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui.
 12. (TSP-178) Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo.
 13. (TSP-177) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriuose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
 14. (TSP-185) Dėl statinių (kioskų) Spaustuvės g. 1, Tauragėje, nuomos.
 15. (TSP-186) Dėl siūlymo įsigyti patalpas Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičiuose, Žygaičių g. 26-1.
 16. (TSP-179) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., Beržų g. 1, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
 17. (TSP-164) Dėl sutarties nutraukimo šalių susitarimu.
 18. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Gaurės sen., Baltrušaičių k., Liepų g. 5, perdavimo panaudos pagrindais Baltrušaičių bendruomenei.
 19. (TSP-170) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 20. (TSP-168) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-144 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai” pakeitimo”.
 21. (TSP-169) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms.
 22. (TSP-167) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai ir Tauragės krašto muziejui „Santaka”.
 23. (TSP-166) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys”.
 24. (TSP-165) Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 25. (TSP-163) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto – komposto dėžių – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono švietimo įstaigoms.
 26. (TSP-189) Dėl pritarimo VšĮ „Žaliasis regionas” teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamasis ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje” paraiškai.
 27. (TSP-191) Dėl Tauragės rajono  savivaldybės  trūkstamų specialistų studijų rėmimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
 28. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė                                                                           G. Stulginskienė

Scroll to Top