Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-05-16: Dėl Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2022 m. gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 15.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos 401 kabinete.

DARBOTVARKĖ:

 1. (TSP-155) Dėl pritarimo Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 2. (TSP-156) Dėl pritarimo Tauragės  r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 3. (TSP-157) Dėl pritarimo Tauragės  vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 4. (TSP-160) Dėl pritarimo Tauragės  lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. (TSP-159) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 6. (TSP-158) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl Tauragės rajono  savivaldybės  trūkstamų specialistų studijų rėmimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
 8. (TSP-181) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. (TSP-182)   Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Tauragės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10.  (TSP-183) Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo.
 11.  Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė                                                               R. Bandzinaitė- Latožienė

Posėdžio data: 2022 m. gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 15.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos 401 kabinete
Scroll to Top