Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-05-16: Dėl Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų komitetas

2022 m. gegužės mėn. 19 d. (ketvirtadienį) 9.30  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos 401 kabinete.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininke.
  2. (TSP-161) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  3. (TSP-184) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą.
  4. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                             Jolanta Skrodenienė

Posėdžio data: 2022 m. gegužės mėn. 19 d. (ketvirtadienį) 9.30  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos 401 kabinete
Scroll to Top