Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-04-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2022 m. balandžio 22 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

 

 1. (TSP-131) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. (TSP-139) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės miesto gatvei.
 3. (TSP-140) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. gatvei.
 4. (TSP-152) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-298 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2022–2024 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. (TSP-151) Dėl UAB „Tauragės vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos ir plėtros plane, patvirtintame Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 1-311 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2017–2019 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“, suderinimo.
 6. (TSP-138) Dėl viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
 7. (TSP-137) Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. L. (duomenys neskelbtini).
 8. (TSP-147) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. (TSP-127) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 10. (TSP-143) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., Beržų g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Lauksargių kaimo bendruomenei „Lauksargiškiai“.
 11. (TSP-142) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai.
 12. (TSP-144) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės krašto muziejui „Santaka”.
 13. (TSP-149) Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės sergančių sąnarių ligomis bendrijai „Žingsnis“ ir Tauragės diabeto bendrijai „Insula“.
 14. (TSP-145) Dėl siūlymo įsigyti patalpas Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Trumpoji g. 3-3.
 15. (TSP-146) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 16. (TSP-148) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Gramančios g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Pagramančio bendruomenės centrui „Gramančia“.
 17. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                    G. Stulginskienė

Scroll to Top