Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-04-21: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2022 m. balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. (TSP-120) Dėl pritarimo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
2. (TSP-121) Dėl pritarimo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
3. (TSP-122) Dėl pritarimo Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
4. (TSP-123) Dėl pritarimo Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2021metų veiklos ataskaitai.
5. (TSP-126) Dėl pritarimo Tauragės Žalgirių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
6. (TSP-124) Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita.
7. (TSP-125) Dėl pritarimo Tauragės Žygaičių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
8. (TSP-141) Dėl Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.
9. (TSP-133) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. (TSP-135) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. (TSP-136) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. (TSP-128) Dėl Garbės ambasadoriaus vardo suteikimo.
13. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė R. Bandzinaitė-Latožienė

Scroll to Top