Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-04-21: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2022 m. balandžio mėn. 21 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:
1. (TSP-132) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2. (TSP-134) Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
3. (TSP-150) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti naujo profilio stacionarines geriatrijos paslaugas.
4. (TSP-129) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
5. (TSP-130) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo.
6. (TSP-153) Dėl Tauragės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2022 m. patvirtinimo.
7. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Jolanta Skrodenienė

Scroll to Top