Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-03-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų komitetas

2022 m. kovo mėn. 24 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
  2. Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas kopijavimo ir pacientų pervežimo paslaugas ir jų įkainių nustatymo.
  3. Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo.
  4. Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo.
  5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
  6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-378 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Tauragės rajono savivaldybės būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
  7. Dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
  8. Kiti klausimai.

 

          Komiteto pirmininkė                                                                         Jolanta  Skrodenienė

Posėdžio data: 2022 m. kovo mėn. 24 d. (ketvirtadienį) 10.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top