Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-03-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2022 m. kovo 24 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl pritarimo Tauragės  Tarailių progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pritarimo Tauragės  ,,Aušros“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita.
 3.  Dėl pritarimo Tauragės  suaugusiųjų mokymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 4. Dėl pritarimo Tauragės  Meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Tauragės  sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis.
 7. Dėl Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2022–2024 metų programų patvirtinimo.
 9. Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės  mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir turinčiose specialiąsias klases, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, vienos dienos vaiko maitinimo mokesčio normų ir abonementinio mokesčio nustatymo.
 10. Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo plėtros finansavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
 12. Dėl reprezentacinio Tauragės sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo.
 13. Dėl reprezentacinio Tauragės dvikovinių sporto šakų klubo „SC kova“ dalinio finansavimo.
 14. Dėl dalyvaujamojo biudžeto vykdymo Tauragėje tvarkos aprašų patvirtinimo.
 15. Kiti klausimai.

       Komiteto pirmininkė                                                                   R. Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2022 m. kovo 24 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top