Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-02-17: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafiko

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Bendrieji komitetai

2022 m. vasario 21 d. (pirmadienis) 10.00 val. Bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 3. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 9. Dėl saulės elektrinių išdėstymo žemės sklypuose Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Griežpelkių II k. ir Kreivėnų k., specialiojo plano rengimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 11. Dėl 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo.
 13. Dėl Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl Tauragės „Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės futbolas“ dalinio finansavimo.
 16. Dėl reprezentacinio Tauragės „Volano“ sporto klubo dalinio finansavimo.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 19. Dėl Tauragės šeimos gerovės centro nuostatų patvirtinimo.
 20. Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo.
 21. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Tauragės futbolas“.
 22. Dėl prašymo perduoti Tauragės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą teikimo.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 24. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai. 
 25. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai.
 26. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės kultūros centro patikėjimo teise valdomo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Tauragės krašto muziejui „Santaka“.
 27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-70 ,,Dėl projekto ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ finansavimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-267 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl vietos valdžios atstovo delegavimo į Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdybą.
 30. Dėl atstovų delegavimo į Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 31. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 32. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
Posėdžio data: 2022 m. vasario 21 d. (pirmadienis) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top