Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-02-15: Dėl Tauragės rajono savivaldybės Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

 1. Dėl saulės elektrinių išdėstymo žemės sklypuose Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Griežpelkių II k. ir Kreivėnų k., specialiojo plano rengimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
 8. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 9. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Tauragės futbolas“.
 11. Dėl prašymo perduoti Tauragės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą teikimo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 13. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai.
 14. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir  Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai.
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės kultūros centro patikėjimo teise valdomo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Tauragės krašto muziejui „Santaka“.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-70 ,,Dėl projekto ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ finansavimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-267 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Kiti klausimai.

 

    Komiteto pirmininkė                                                                            Giedrė Stulginskienė

 

Posėdžio data: 2022 m. vasario 18 d. (penktadienį) 10:00 val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top