Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-02-14: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2022 m. vasario 17 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės „Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 2. Dėl reprezentacinio sporto klubo VŠĮ „Tauragės futbolas“ dalinio finansavimo.
 3. Dėl reprezentacinio sporto klubo „Volano“ dalinio finansavimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo.
 8. Dėl priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl vietos valdžios atstovo delegavimo į Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdybą.
 10. Dėl atstovų delegavimo į Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 11. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininko pavaduotoja                                                                       Virginija Eičienė

Posėdžio data: 2022 m. vasario 17 d. (ketvirtadienį) 14.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top