Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-01-18: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų komitetas

2022 m. sausio 20 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaitai.
  2. Dėl pritarimo Lauksargių globos namų direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaitai.
  3. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
  5. Dėl piniginės socialinės paramos  nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  6. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                   J. Skrodenienė

Posėdžio data: 2022 m. sausio 20 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top