Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-01-17: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2022 m. sausio 19 d. (trečiadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. (TSP-5) Dėl pritarimo Tauragės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
  2. (TSP-6) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaita.
  3. (TSP-7) Dėl pritarimo Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka” 2021 metų veiklos ataskaitai.
  4. (TSP-8) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai.
  5. (TSP-17) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-368 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“.
  6. (TSP-18) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo.
  7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  8. (TSP-19) Dėl skyrimo į Tauragės rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas.
  9. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                           Rima Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2022 m. sausio 19 d. (trečiadienį) 14.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top