Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-01-11: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2022 m. sausio 14 d. (penktadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano.
  2. Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto projekto.
  3. Kiti klausimai

Komiteto pirmininkė                                                                           Rima Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2022 m. sausio 14 d. (penktadienį) 14.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top