Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-12-15: dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir Kaimo reikalų komitetas

2021 m. gruodžio mėn. 17 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 1-169 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-231 „Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone“ pakeitimo.
 4. Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
 5. Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini).
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo panaudos pagrindais Tauragės Jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – vėdinimo ir kondicionavimo sistemų – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Žalgirių ir „Versmės” gimnazijoms.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – buto Tauragėje, J. Tumo – Vaižganto g. 144-19, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 11. Dėl leidimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui registruoti įrengtą sąvartyno dujų surinkimo sistemą Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro panaudos pagrindais valdomame žemės sklype Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Kaupių k. 4.
 12. Dėl įgaliojimų suteikimo.
 13. Dėl komiteto veiklos plano 2022 m.
 14. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                    G. Stulginskienė

Posėdžio data: 2021 m. gruodžio mėn. 17 d. (penktadienį) 10.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top