Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-12-14: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2021 m. gruodžio mėn. 16 d. (ketvirtadienį) 15.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl pritarimo Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos organizacinei struktūrai.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.
  3. Dėl Tauragės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
  4. Dėl Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuostatų patvirtinimo.
  5. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės kultūros centre nustatymo.
  6. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo.
  7. Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.
  8. Dėl komiteto veiklos plano 2022 m.
  9. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                     R. Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2021 m. gruodžio mėn. 16 d. (ketvirtadienį) 15.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top