Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-12-14: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų komiteto posėdis

2021 m. gruodžio mėn. 16 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-107 „Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas paslaugas ir jų įkainių nustatymo“ pakeitimo.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
  3. Dėl vienkartinės pašalpos gausiai šeimai skyrimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-68 ,,Dėl vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  5. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Tauragės rajono gyventojams dydžių nustatymo.
  6. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono gyventojams aprašo patvirtinimo.
  7. Dėl komiteto veiklos plano.
  8. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                          Jolanta Skrodenienė

Posėdžio data: 2021 m. gruodžio mėn. 16 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top