Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-11-17: Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Bendrieji komitetai

2021 m. lapkričio 22 d. (pirmadienis) 14.00 val. Bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl iš pirmųjų varžytinių neparduoto turto paėmimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-202 „Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m liepos 28 d. sprendimo Nr. 1-253 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2027 metų jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-1 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27A-1, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
 13. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės krašto muziejui ,,Santaka”.
 14. Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k., perdavimo panaudos pagrindais Stragutės kaimo bendruomenei.
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-196 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre“ pakeitimo.
 16. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį nematerialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 17. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skyrimo.
Posėdžio data: 2021 m. lapkričio 22 d. (pirmadienis) 14.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top