Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-11-16: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, Kultūros ir Sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2021 m. lapkričio mėn. 18 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m liepos 28 d. sprendimo Nr. 1-253 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skyrimo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2027 metų Jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
  5. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                     R. Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2021 m. lapkričio mėn. 18 d. (ketvirtadienį) 14.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top