Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-10-20: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Kontrolės komitetas

2021 m.  spalio  mėn. 25 d. (pirmadienį) 13.30  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano projekto svarstymo.
  2. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                                  Darius Petrošius

Posėdžio data: 2021 m.  spalio  mėn. 25 d. (pirmadienį) 13.30  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top