Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-10-19: Tauragės r. sav. tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Bendrieji komitetai

2021 m. spalio 25 d. (pirmadienis) 14.00 val.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-67 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl UAB „Minva“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, pridedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 5. Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 6. Dėl pritarimo valstybės tapimui viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininku.
 7. Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo.
 8. Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo.
 9. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-185 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Globos centro, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir šeimynos dalyvio veiklos finansavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo.
 13. Dėl reprezentacinio klubo dalinio finansavimo.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.
 15. Dėl Renginių organizavimo Tauragės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-400 „Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo.
 18. Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k., pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui.
 21. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Skaudvilės  seniūnijoms.
 22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-144 „Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.
 23. Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų, priklausančių Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise, nuomos mokesčio mokėjimo.
 24. Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 25. Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2022–2024 metų veiklos plano patvirtinimo.
 26. Dėl savivaldybės būsto pardavimo N. G. (duomenys neskelbtini).

27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirtiespastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Posėdžio data: 2021 m. spalio 25 d. (pirmadienis) 14.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top