Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-10-19: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2021 m.  spalio  mėn. 22 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.
  4. Dėl renginių organizavimo Tauragės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.
  5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-400 „Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
  6. Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo.
  7. Dėl reprezentacinio klubo dalinio finansavimo. 
  8. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                     R. Bandzinaitė-Latožienė

 

Posėdžio data: 2021 m. spalio 22 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top