Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-10-19: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir Kaimo reikalų komitetas

2021 m.  spalio 22  d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-67 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl UAB „Minva“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, pridedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 4. Dėl pritarimo valstybės tapimui viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininku.
 5. Dėl reprezentacinio klubo dalinio finansavimo. 
 6. Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k., pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Skaudvilės  seniūnijoms.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-144 „Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.
 11. Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų, priklausančių Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise, nuomos mokesčio mokėjimo.
 12. Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 13. Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2022–2024 metų veiklos plano patvirtinimo.
 14. Dėl savivaldybės būsto pardavimo N. G. (duomenys neskelbtini).
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Kiti klausimai.

 

             Komiteto pirmininkė                                                                                G. Stulginskienė

Posėdžio data: 2021 m. spalio 22 d. (penktadienį) 10.00 val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top