Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-09-14: Dėl Tauragės rajono savivaldybės Sveikatos ir Socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų komiteto posėdžio

2021 m.  rugsėjo 16  d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo.
  2. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės centre nustatymo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
  4. Dėl gauto rašto „Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininku“.
  5. Dėl Adakavo socialinių paslaugų namų  perdavimo Tauragės rajono savivaldybei.
  6. Kiti klausimai.

       Komiteto pirmininkė                                                                                                                                Jolanta Skrodenienė

Posėdžio data: 2021 m. rugsėjo 16 d. (ketvirtadienį) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top