Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-07-26: Tauragės r. sav. tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas; Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas; Švietimo, kultūros ir sporto komitetas;

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-214 „Dėl Tauragės vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“ direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-212 „Dėl Lauksargių globos namų direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios.
 4. Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo.
 5. Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 6. Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo.
 9. Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo Baltrušaičių kaime nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-192 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-358 „Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 14. Dėl Tauragės Žalgirių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
 17. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-222 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 20. Dėl UAB „SENSUS OIL“  paraiškos įtraukimo į   planuojamų statyti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 21. Dėl UAB „GBY“  paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 22. Dėl UAB „GONAS“  paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-325 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir jo finansavimo“ pakeitimo.
 24. Dėl savivaldybės būsto pardavimo I. A. (duomenys neskelbtini).
 25. Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini).
 26. Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo daikto – žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k. – pirkimą
 27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-186 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu“ pakeitimo.
 28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 1-215 „Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Dacijonų k., Mokyklos g. 6, perdavimo panaudos pagrindais Dacijonų kaimo bendruomenei“ pakeitimo.
 29. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 30. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 31. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-315 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 32. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Posėdžio data: 2021 m. liepos 26 d. (pirmadienis) 13.00 val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top