Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-07-26: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Kkontrolės komitetas

2021 m.  liepos mėn. 26 d. (pirmadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis.  Posėdis vyks Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos „Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų  finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo  vertinimas“ aptarimo. (Pranešėja –  Savivaldybės kontrolierė Kostė Čiapienė).
  2. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                                            Darius  Petrošius

Posėdžio data: 2021-07-26 10:00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top