Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-07-23: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

2021 m.  liepos 23  d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks Mažojoje salėje

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl savivaldybės būsto pardavimo I. A. (duomenys neskelbtini).
 2. Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini).
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-325 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir jo finansavimo“ pakeitimo.
 4. Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo daikto – žemės sklypo – pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-186 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu“ pakeitimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 1-215 „Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Dacijonų k., Mokyklos g. 6, perdavimo panaudos pagrindais Dacijonų kaimo bendruomenei“ pakeitimo.
 7. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-315 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl UAB „SENSUS OIL“  paraiškos įtraukimo į   planuojamų statyti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 12. Dėl UAB „GBY“  paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 13. Dėl UAB „GONAS“  paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 14. Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 15. Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

 

             Komiteto pirmininkė                                                                       G. Stulginskienė

Posėdžio data: 2021-07-23 10:00 val.
Posėdžio vieta: Mažoji salė
Scroll to Top