Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-07-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2021 m.  liepos 22  d. (ketvirtadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.  Posėdis vyks Mažojoje salėje

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo.
  2. Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo Baltrušaičių kaime nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-192 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
  5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-358 „Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
  6. Dėl Tauragės ,,Versmės” gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
  7. Dėl Tauragės Žalgirių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
  8. Dėl Tauragės ,,Aušros” progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
  9. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo.
  10. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                     R. Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2021-07-22 14:00 val.
Posėdžio vieta: Mažoji salė
Scroll to Top