Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-07-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2021 m.  liepos 22  d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks Mažojoje salėje.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gegužės  17 d. sprendimo Nr. 1-214 „Dėl Tauragės vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“ direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gegužės  17 d. sprendimo Nr. 1-212 „Dėl Lauksargių globos namų direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios.
  3. Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo.
  4. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                       J. Skrodenienė

Posėdžio data: 2021-07-22 10:00 val.
Posėdžio vieta: Mažoji salė
Scroll to Top