Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-06-02: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. birželio mėn. 4 d. (penktadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-30 „Dėl Tauragės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigybės patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
2. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
3. Dėl įpareigojimo atlikti statytojo (užsakovo) funkcijas.
4. Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo senyvo amžiaus asmenims plėtros galimybių.
5. Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo nuostatų.
6. Dėl seniūnijų socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis pareigybių perkėlimo į Tauragės šeimos gerovės centrą.
7. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Jolanta Skrodenienė

Scroll to Top