Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-05-21: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. gegužės 21 d. (penktadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio 2020 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo UAB „Dunokai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo UAB „Tauragės vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų 2020 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko 2020 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti.
10. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausančius ir nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomus nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise.
11. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir trumpalaikį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
12. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomus valstybinės reikšmės kelius.
13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.
14. Dėl savivaldybės buto pardavimo A. U. (duomenys neskelbtini).
15. Dėl viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
16. Dėl parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
17. Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. 1-861 „Dėl gyvūnų laikymo Tauragės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
19. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Butkelių k. gatvei.
20. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Dacijonų k. gatvei.
21. Dėl Tauragės miesto Pušyno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
22. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Giedrė Stulginskienė

Scroll to Top