Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-05-20: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. gegužės 20 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl pritarimo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 1-314 „Dėl Tauragės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-364 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-359 „Dėl Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 1-313 „Dėl Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo nuo 2021 rugsėjo 1 d.
13. Dėl dalyvavimo projekte ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.
14. kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė R. Bandzinaitė-Latožienė

Scroll to Top