Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-05-20: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. gegužės 20 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-333 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-332 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
3. Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas viešosios įstaigos Tauragės ligoninės darbuotojų maitinimo paslaugas bei nustatyti jų įkainius.
4. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure patvirtinimo.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-103 ,,Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-104 ,,Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-193 „Dėl Socialinės paramos teikimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio Tauragės rajono gyventojams nustatymo.
10. Dėl nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisijos sudarymo.
11. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Jolanta Skrodenienė

Scroll to Top