Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-04-23: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. balandžio 23 d. (penktadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl savivaldybės būsto pardavimo A. V. S. (duomenys neskelbtini)
2. Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini)
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-203 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
4. Dėl atstovo delegavimo į asociacijos „Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ valdybą.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-246 „Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Lapurvio k., Pakrantės g. 1-1, perdavimo panaudos pagrindais Juodpetrių kaimo bendruomenei“ pakeitimo.
6. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Kęsčių k., Elbento g. 5, perdavimo panaudos pagrindais Kęsčių kaimo bendruomenei „Elbenta“.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijai.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.
9. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir nacionalinės Švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
10. Dėl įgaliojimo atstovauti Tauragės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime.
11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės dalyvavimui merų pakto iniciatyvoje.
13. Dėl siūlymo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomus valstybinės reikšmės kelius.
14. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Giedrė Stulginskienė

 

 

Scroll to Top