Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-04-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. balandžio 22 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
2. Dėl vienkartinės pašalpos gausiai šeimai skyrimo.
3. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-69 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl viešosios įstaigos Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
6. Dėl viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
7. Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo.
11. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Jolanta Skrodenienė

Scroll to Top