Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-03-15: Tauragės r. sav. tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Tauragės r. Skaudvilės, Žygaičių ir Tauragės ,,Versmės“ gimnazijų, Tarailių, Martyno Mažvydo, ,,Aušros“ ir „Šaltinio“ progimnazijų, Jovarų pagrindinės mokyklos, Tauragės lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, ,,Kodėlčius“, ,,Žvaigždutė“, Vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“, Sporto centro Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2021–2023 metų programų patvirtinimo.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo.
4. Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo.
5. Dėl Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo Tauragės sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
8. Dėl pritarimo Tauragės meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
9. Dėl pritarimo Tauragės Tarailių progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
10. Dėl Tauragės r. Tarailių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl pritarimo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
12. Dėl Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
13. Dėl Tauragės r. Žygaičių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
14. Dėl pritarimo Tauragės „Aušros“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
15. Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
16. Dėl Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatų patvirtinimo
17. Dėl reprezentacinio sporto klubo dalinio finansavimo.
18. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
19. Dėl Tauragės miesto Linų gatvės gyventojų paraiškos įtraukimo į Planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo.
21. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
22. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės sergančių sąnarių ligomis bendrijai „Žingsnis“.
24. Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijai.
25. Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialui.
26. Dėl leidimo be konkurso išnuomoti patalpas Tauragėje, Donelaičio g. 21, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Tauragės vaikų dienos centrui.
27. Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos Šaulių sąjungos LDK Kęstučio Šaulių 7-ajai rinktinei.
28. Dėl patalpų Tauragėje, Kudirkos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės moters užimtumo ir informacijos centrui.
29. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Žemaitės g. 12, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“.
30. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo panaudos pagrindais Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“.
31. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patikėjimo teise valdomą turtą.
32. Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. L. (duomenys neskelbtini).
33. Dėl Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.
34. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-242 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
35. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą.
36. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams.
37. Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams.
38. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.
39. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-206 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
40. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
41. Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., išbraukimo iš valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano.
42. Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo.
43. Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos prioritetų patvirtinimo.
44. Dėl Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo.
45. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Tauragės Dvaro k. gatvei.
46. Dėl Tauragės miesto Signalo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
47. Dėl Leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas paslaugas ir jų įkainių nustatymo.
48. Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo.

Posėdžio data: 2021-03-15
Posėdžio vieta: Nuotoliniu būdu
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top