Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-03-12: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. kovo 12 d. (penktadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
2. Dėl Tauragės miesto Linų gatvės gyventojų paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
3. Dėl 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo patvirtinimo.
4. Dėl Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo.
5. Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus 2021 metų veiklos prioritetų patvirtinimo.
6. Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-206 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., išbraukimo iš valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano.
10. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Tauragės Dvaro k. gatvei.
11. Dėl Tauragės miesto Signalo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
12. Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams.
13. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.
14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams.
15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-242 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą.
17. Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. L. ( duomenys neskelbtini).
18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.
19. Dėl leidimo be konkurso išnuomoti patalpas Tauragėje, Donelaičio g. 21, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Tauragės vaikų dienos centrui.
20. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais.
21. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Giedrė Stulginskienė

 

Scroll to Top