Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-02-12: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m.  vasario 12 d.  10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą.

DARBOTVARKĖ:

Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-200 „Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., priskyrimo visuomenės poreikiams“ pripažinimo netekusiu galios.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Tauragės rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Tauragės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.
Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti nuosavybės teise.
Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Dauglaukio k., Tvenkinio g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Dauglaukio bendruomenei „Gimtinė“.
Dėl patalpų Tauragės r. sav., Gaurės sen., Eičių k., Mokyklos g. 10, perdavimo panaudos pagrindais Eičių bendruomenei „Karšuva“.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
Dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-136 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-53 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl atleidimo nuo Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo.
Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė  Giedrė  Stulginskienė

Scroll to Top