Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-02-11: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. vasario 11 d. 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei įsigyti brangų medicinos prietaisą – magnetinio rezonanso tomografo sistemą.
2. Dėl viešosios įstaigos Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės reorganizavimo.
3. Dėl būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą Tauragės rajono savivaldybėje, tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl savivaldybės būsto nuomos mokesčiui apskaičiuoti taikomo rinkos pataisos koeficiento sumažinimo.
5. Dėl socialinio būsto išnuomojimo išimties tvarka R. B. (duomenys neskelbtini).
6. Dėl Lauksargių globos namų nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
9. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Jolanta Skrodenienė

Scroll to Top