Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. sausio 22 d. (penktadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl tikslingumo projektą „Tauragės savivaldybės gatvių infrastruktūros modernizavimas privačios partnerystės būdu“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.
4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektus „Pėsčiųjų – dviračių tako Tauragės miesto Gedimino ir Pramonės gatvėse statybos projektas“ ir „Nuovažų valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4505 Tauragė–Vališkiai–Sakalinė dešinėje kelio pusėje ties 0,957, 1,051, 1,159, 1,238, 1,325, 1,416, 1,575, 1,777, 1,834, 1,900, 2,296 kilometre paprastasis remontas“.
5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas nuovažų remontas“.
6. Dėl žemės sklypų, esančių Tauragės r. sav., Tauragės sen., Tarailių k., Verslininkų g., savininkų paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
9. Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano spragos pripažinimo.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano spragos pripažinimo.
11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.
12. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Tauragės futbolas“.
13. Dėl pritarimo projekto “Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lauko stadiono rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir jo finansavimo.
14. Dėl sutikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai būti projekto „Gyventojų fizinio aktyvumo didinimas Tauragės rajone“ partnere.
15. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Giedrė Stulginskienė

Scroll to Top