Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-21: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. sausio 21 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo Tauragės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos nuostatų patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-376 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašas.
10. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė R. Bandzinaitė-Latožienė

Scroll to Top