Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-21: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. sausio 21 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Lauksargių globos namų direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Tauragės Šeimos gerovės centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl Tauragės rajono visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.
6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Jolanta Skrodenienė

Scroll to Top